Christengemeente de Brug Maasmechelen

Welkom op de website van Christengemeente De Brug

Welkom op de website van Christengemeente "De Brug" Maasmechelen. Deze site is bedoeld om u duidelijkheid te geven over ons gemeenteleven en wat wij geloven. Ons getuigenis is dat wij geloven in Jezus Christus, en in Zijn liefde en genade van God. Wij geloven in vergeving van zonden en verzoening met God door zijn zoon Jezus Christus, de Redder en Verlosser.

In de Bijbel lezen wij: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16).

God heeft ons in Zijn Zoon verlost en tot een nieuwe schepping gemaakt om Hem voor altijd toe te behoren en Hem in liefde en met eerbied te dienen en te aanbidden. God heeft ons geroepen om in vrede en harmonie met Hem en elkaar te leven. In de Bijbel staat geschreven 'Wie de Zoon (Christus) heeft, heeft het LEVEN, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is het verlangen van God, en voor ieder mens van levensbelang, om de Here Jezus Christus als persoonlijke Verlosser en Here te leren kennen.

Mocht u na het lezen van deze informatiesite vragen hebben, dan kunt u contact opnemen door ons een e-mail te sturen.

Onze Eredienst is iedere zondag en begint om 10:00.  Nadien is er gelegenheid voor een kopje koffie.

Christengemeente de Brug
Ringlaan 410
3630 Maasmechelen

Contact

Christengemeente de Brug

chr.debrug@debrugmaasmechelen.be

Ringlaan 410
3630 Maasmechelen

Voorgangers
Jean & Godelieve Houben
Tel.: 089 - 76 66 76

Doorzoek de website

Unieke bezoerks
Unieke bezoekers

 

JAARTEKST

2 Kronieken 15:7

Gij dan, weest sterk en laten uw handen niet verslappen, want uw werk zal beloond worden.

© 2014 Alle rechten voorbehouden.

Christengemeente de Brug Maasmechelen